Разпродажба на мостри

В тази страница ще откриете мостри на столове, които сме закупували при участие в търгове където е било необходимо да се предоставят мостри или сме ги закупували за мостри поради по-честото им търсене от клиенти.

Нито един от тези столове не е използван за работа. Столовете са били мостри.