За нас


"МАПЕТ.БГ" ООД
Ид. № по Булстат: 200919169 и Ид. № по ДДС: BG200919169.
МОЛ: Мариян Стефанов

Адрес за контакти: (на този адрес няма шоурум, ние сме интернет магазин, ако искате среща е необходимо да се уговори допълнително)
София 1113, Район „Изток”, ул. „Атанас Далчев” №10 вх. Б.
Телефон: 0889 89 69 29


e-mail: info@stolove.bg