Кои сме ние, дружеството управляващ този сайт:

„МАПЕТ.БГ“ ООД , е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 200919169, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Атанас Далчев“ № 10, Тел: 0889896929; e-mail: info@stolove.bgДлъжностно лице по защита на данните са:

Петър Петров – 0889 89 69 29 - gdpr@stolove.bg

„МАПЕТ.БГ“ ООД , гр. София, ул. “Атанас Далчев“ № 10,Нашето отношение към Вашите лични данни:

„МАПЕТ.БГ“ ООД събира и обработва лични данни, предоставени от вас и спазва изискванията на местното и европейското законодателство и вие имате достъп до тях във всеки един момент, като може да проверите тяхното съдържание.

Също толкова важно условие за съхранението е и вие да съхранявате вашата парола и/или комбинацията от паролата и потребителското име с които се идентифицирате в нашия сайт.

Ето защо ние използваме всички технически възможности за да ги предпазим и да няма злонамерен достъп, неразрешен достъп, спекулация с тях или заличаване с цел прикриване на важни детайли.Каква информация събираме и защо? Събираме единствено данни предоставени ни от вас! Те са необходими за получаване консултации или стоки, които сте заявили и без тях те не могат да бъдат осъществени. Всички тези данни са предоставени в условия на подписан договор между „Мапет.бг“ ООД и вас като потребител.Защо обработваме данни на нашите потребители? Ние не обработваме вашите данни преди Вие да ни ги предоставите и единствената цел е коректно изпълнение на поисканите от нас услуги и/или доставка на закупените стоки.Обработване на данните за защита на вас като потребител и нас като търговец:Споделяме предоставените от вас данни само за изпълнение на поисканите от вас услуги и стоки:

„МАПЕТ.БГ“ ООД използва партньори или трети страни за изпълнение на част от дейностите при изпълнение на възложените му за изпълнение услуги или закупените стоки. Не предоставяме тези данни за цели на маркетинг, а само с цел коректното и в срок изпълнение на поетите от двете страни ангажименти. Такива партньори са куриерски фирми, лица непосредствено свързани с изпълнението на услугите или доставката, монтажа и поддръжката на закупените стоки, хостинг компании, софтуер и хардуер за управление на всички процеси по комуникация с нашите клиенти, банки, адвокатски дружества и юристи, колекторски компании.

Длъжни сме да предоставяме данните по силата на действащото национално и европейско законодателство с НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и всички предвидени е законови, под законови и нормативни документи.Употреба на бисквитки на Сайта:

„МАПЕТ.БГ“ ООД не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, те съхраняват информация за предпочитан език, валута и съхранява добавените в кошницата продукти до 24 часа или дали сте се съгласили с условията в сайта.

В нашия сайт също се зареждат бисквитки на Google Analytics, Google Remarketing и Facebook.

Информацията която получаваме от тези бисквитки е обобщаваща и не може да проследим движението и поведението на конкретен потребител. Използваме информацията за цел оптимизиране на нашето съдържание.Срок за съхранение на Вашите лични данни? Съхраняваме цялата информация, която сте ни предоставили съгласно сроковете предвидени в българското и европейското законодателство, както и сроковете необходими да осигурим:Място на съхранение на личните данни? Съхранението на личните данни е изцяло в България или Европейското икономическо пространство за гарантиране правата според Европейското законодателство, за да запази поверителността на Вашата информация.Управление на личните данни:Промени в настоящата Политика за защита на личните данни.

Правилата за защита на личните данни могат да бъдат променяни с промяната на законодателството свързано с опазване на личните данни или с политиката за управление на личните данни на „Мапет.бг“ ООД .

Имате възможност да подавате жалби в надзорния орган към Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.